2023 – Polski

Ekumeniczna modlitwa o pokój 2023
Ekumeniczna modlitwa o pokój 2023 | Zdjęcie: misjonarz kombonianin brat Hans Eigner, malowidło: Moses Kabiru

» Modlitwa «

Boże Wszechmocny,
Tyś Księciem i Panem życia,
ochrzcij nas Twoim pokojem.

Pragniemy pokoju w Sudanie Południowym*
i w tak wielu regionach naszego świata.
Wbrew naszym lękom wychwalamy moc Bożą.
Wbrew arogancji i nienawiści,
wychwalamy miłość Chrystusa.
Wbrew daremności i przemocy, wychwalamy przemieniającą
obecność Ducha Świętego.

Wspominamy naszych Braci i nasze Siostry
wygnanych przemocą,
którzy to na bagnach i zalewach
ich ojczyzny
lub w obozach uchodźców krajów sąsiednich
szukają ukojenia i pokoju,
którzy już nie wiedzą co robić,
gdyż ból i łzy stały się ich chlebem powszednim.
Daj tym, którzy dopuszczają się niesprawiedliwej przemocy,
łaskę rozeznania, że dobre życie to wspólne życie.

Boże spraw, abyśmy siali pokój, a nie podsycali wojnę.
Abyśmy zjednywali, a nie przyczyniali się do podziałów
między ludźmi, grupami i narodami.
Odnów nasze serca i ręce
Twoją miłością i miłosierdziem.
Pomóż nam nie tylko mówić o pokoju,
ale i ze wszystkich sił go budować.

Boże spraw, by Twój pokój zagościł w naszych rodzinach,
w naszych kościołach i na całym świecie.
Uczyń nas narzędziami Twojego pokoju,
gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy.

Amen.

*Tutaj można dodać inne kraje lub regiony konfliktów za które odmawiana będzie modlitwa.

(Tłumaczenie: Tomek Welke)

Ekumeniczna modlitwa o pokój 2023 w:

UkraińskiRosyjskiNiemieckiFrancuskiAngielskiHiszpański

O autorach

Modlitwa o pokój 2023 jest darem Rady Kościołów Sudanu Południowego, napisana przez:

  • arcybiskup dr Stephen Ameyu Martin Mulla, Dżuba (Kościół Katolicki),
  • arcybiskup dr Justin Badi Arama, Dżuba (Kościół Episkopalny Sudanu),
  • biskup senior dr Isaiah Majok Dau, Dżuba (Kościół Zielonoświątkowy).

Rada Kościołów Sudanu Południowego jest organem ekumenicznym składającym się z siedmiu kościołów członkowskich i kościołów stowarzyszonych. Odznacza się bogatą tradycją w dziedzinie budowania pokoju, pojednania i lobbingu na rzecz pokoju. Historia w 2013 roku założonej Rady Kościołów Sudanu Południowego sięga do 1965 roku, gdy to w ówczesnym Sudanie powstała założona przez katolików, kościoły episkopalne i prezbiteriańskie Sudańska Rada Kościołów.

Zdjęcie

Ekumeniczna modlitwa o pokój 2023

Wieża ciśnień przy wejściu do „Centrum Pokoju Dobrego Pasterza” w Kit niedaleko Dżuby w Sudanie Południowym. Centrum zapewnia holistyczną edukacje˛ i prace˛ na rzecz pokoju, a także leczenie traumy. Grupy kościelne i społeczne, inicjatywy oraz organizacje pomocowe i pozarządowe intensywnie korzystają z centrum.

Zdjęcie: misjonarz kombonianin brat Hans Eigner, malowidło: Moses Kabiru

Kraj

Republika Sudanu Południowego stała się niezależna od Sudanu w wyniku referendum przeprowadzonego przez Sudańczyków Południowych dnia 9 lipca 2011 roku. Szacuje się, że na 644.329 km² mieszka tu 11,2 miliona ludzi (2020). Więcej niż ¾ ludno ści należy do ko ściołów chrze ścijańskich.

Liczne nierozwiązane konflikty i walka o zasoby i władzę stały się przyczyną wojny domowej w grudniu 2013 r. Pomimo dwóch traktatów pokojowych kraj do dzisiaj naznaczony jest przemocą. Korupcja, niedostateczna infrastruktura i skutki zmian klimatu przyczyniają się dodadkowo do ludzkiego cierpienia.

Możesz dowiedzieć się więcej o Republika Sudanu Południowego na przykład na Wikipedii.

Pobierać

Ekumeniczna modlitwa o pokój 2023 w:

UkraińskiRosyjskiNiemieckiFrancuskiAngielskiHiszpański